Kontrollert og ukontrollert luftrom stenges for VFR-trafikk

Kontrollert og ukontrollert luftrom stenges for VFR-trafikk

  • av
  • lør 2020-03-14 kl 22.26

Luftfartstilsynet har besluttet å stenge kontrollert og ukontrollert luftrom fra 15.mars klokken 20:00 (19:00utc)

https://luftfartstilsynet.no/om-oss/covid-19-aktueltliste/covid-19/restr...