Informasjon fra NLF vedrørende stans av luftsportsaktivitet

Informasjon fra NLF vedrørende stans av luftsportsaktivitet

  • av
  • lør 2020-03-14 kl 14.24

NLF har publisert følgende tiltak som alle klubber bes følge

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

For klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund og dets medlemmer innebærer det at all  luftsportsaktivitet, inkludert individuell aktivitet, avlyses. 

 

http://www.nlf.no/forbund/tiltak-fra-norges-idrettsforbund-og-norges-luf...