Oversikt lover og regler

Ny lov for Valdres Flyklubb ble vedtatt av styret 31. januar 2022. Som medlem i Idrettsforbundet er klubben pålagt å følge NIFs lovnorm. Årsmøtet i 2020 bemyndiget styret til å endre loven for klubben når det er påkrevet.

Vedlegg: