Om oss

Om Oss

Valdres Flyklubb holder til ved Fagernes Lufthamn Leirin. Klubben driver med seilflyging, motorflyging og modellflyging. Klubben har tilbud til elever som ønsker å lære å fly seilfly og motorfly PPL-A. Klubben driver i tillegg med skiskoling og sjøflyskoling. For informasjon om modelflyging, kontakt modellflygruppen.

Kontakt

Post:

Valdres Flyklubb

Postboks 120

2901 Fagernes

 Klubbens leder og kontaktperson:

Torleif Ringsaker

epost: torleif@ringsaker.org

mob: 90839894

 

Styret:

  Leder:    Torleif Ringsaker epost: torleif@ringsaker.org

 Nestleder / sekretær:  Tore Kavli epost: kavli.tore@gmail.com

 Styremedlemmer: 

 Knut Håvard Berg epost:knhaberg@online.no

 Svein Orderdalen epost:svein.orderdalen@gmail.com

 Gulbrand Thomlevold epost: gulbrand@thomlevold.no

 Varamedlem

 1:  Ola erik Melby epost: oemelbye@hotmail.com

 2: Erling Andersen  epost: era-ande@online.no

 3:  Carl Ragnvald Brenk epost: ragnvald.brenk@hotmail.com

 

 Tillitsvalgte:

 Kasserer:   Knut Håvard Berg epost: knhaberg@online.no

 Motorflykontakt:  Jørn Utheim

 Seilflykontakt:   Knut Håvard Berg epost: knhaberg@online.no

 Flytjenesten / SAR:  Ola Erik Melbye epost: oemelbye@hotmail.com

 Brannvakt koordinator: Ola Erik Melbye epost: oemelbye@hotmail.com

 Representant til Idrettsrådet: Even Orderdalen epost: even.orderdalen@hotmail.com

 Rekrutteringspådrivere: Even Orderdalen, Gulbrand Thomlevold og Per Semeleng

 Skolesjef motor:  Ole Erik Løken

 Skolesjef seil:   Tore Kavli epost: kavli.tore@gmail.com

Operativ leder seilfly: Even Orderdalen epost: even.orderdalen@hotmail.com

 Operativ leder motor: Frode Olav Weeg epost: fweeg@hotmail.com

 Teknisk leder motor:  Svein Orderdalen epost: svein.orderdalen@gmail.com

 Teknisk leder seil:  Knut Håvard Berg epost. knhaberg@online.no

 

Norges Luftsportforbund
Møllergata 39
0179 Oslo, Norway
Tel: +47 23 01 04 50