Årsmøtet avholdt

Årsmøtet avholdt

  • av
  • tor 2015-02-26 kl 21.53

 

Årsmøtet ble avholdt den 21.02.2015 på Leirin.

Gjenvalg av styret med bytte av ett styremedlem Ola Erik Melbye

 

Leder: Ola Haug (Valgt for 1 år)

Nestleder: Tore Kavli (Valgt for 1 år)

Styremedlem: Knut Håvard Berg (Valgt for 2 år i 2014)

Styremedlem: Jørn Utheim (Valgt for 2 år i 2014)

Styremedlem: Erling Andersen (Valgt for 2 år i 2014)

Styremedlem: Svein Orderdalen (Valgt for 2 år)

Styremedlem: Ola Erik Melbye (Valgt for 2 år)