Flytjenesten

Flytjenesten

 

Flytjenesten opererer gjennom NAK's Flytjeneste med bistand innen brann- og redningstjeneste.

Klubbens medlemmer som er kvalifisert trenes til å gjennomføre oppdrag hvor småfly er hensiktsmesig. Eksempler på dette er skogbrannvakt, med overvåking og assistanse ved branner, og søk etter savnede personer.

Klubbene Hallingdal og Valdres samarbeider om Flytjenesten

Vedlegg: